Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca (“Bakanlık“) hazırlanan Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 15 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, koruma hakkından yararlanmak isteyen çeşit sahibinin izlemesi gereken başvuru sürecine, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik’te yer alan bazı tanımlara ve yürütme görevini haiz mercie ilişkin birtakım güncellemeler getirmektedir.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir:

  • Yönetmelik’te Bakanlık tanımı “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak, Genel Müdürlük tanımı ise “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü” olarak güncellenmiştir.
  • 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’un verdiği koruma hakkından yararlanmak isteyen çeşit sahibinin, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik’in 9. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile Genel Müdürlüğe, fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunabileceği düzenlenmiştir.
  • Genel Müdürlüğe yapılacak olan başvuruda, başvuru formu ve eklerinde imzalanması gereken belgelerin ıslak veya elektronik imza ile imzalanması gerektiği öngörülmüştür. Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgelerin ise başvuru sahibinden isteneceği belirtilmiştir.
  • Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik’in hükümlerini yürütme görev ve yetkisinin sahibi, Tarım ve Orman Bakanı olarak güncellenmiştir.

Sonuç

Yönetmelik ile Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik’te yer alan birtakım tanımlar değiştirilmiş, bu yönetmeliği yürütmekle yetkili ve görevli merci güncellenmiş; koruma hakkından yararlanmak isteyen çeşit sahibinin izleyeceği başvuru prosedürü detaylandırılmıştır.