Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) geçtiğimiz günlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’ni (“Yönetmelik“) yayımlayarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun“) kapsamında uygulanan idari para cezalarına yönelik olarak öngörülen uzlaşma yoluna ilişkin usul ve esasları belirledi. Yönetmelik, 30 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’in Arka Planı

Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma yolu Kanun’a geçtiğimiz yıl eklenen ve 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Madde 77/A ile getirildi.

Madde 77/A uyarınca, Kanun kapsamında idari para cezası uygulanan kişiler ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Bakanlık’a veya ilgili valiliğe başvurarak uzlaşma talebinde bulunabilecek.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik uyarınca, Kanun kapsamında idari para cezası uygulanan kişiler, cezaya konu eksiklik veya aykırılıkların;

  • Kanunun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, veya
  • İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, hususlarını ileri sürerek uzlaşma talebinde bulunabilecek.

Bununla birlikte uzlaşma yöntemi, idari para cezasının Reklam Kurulu tarafından uygulandığı durumlar ve halihazırda ödenmiş olan para cezaları için uygulanmayacak. Uzlaşmanın sağlanması halinde, söz konusu idari para cezasında yüzde elliye kadar indirim uygulanabilecek. Uzlaşma talepleri, Bakanlık tarafından kurulacak olan komisyonlara iletilecek ve bu komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Sonuç

Yönetmelik, şirketler için Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarının indirilmesine yönelik oldukça yararlı olacak bir düzenleme sunuyor. Uzlaşma yöntemi ile gelecekte Kanun’un uygulamada açıklığa ihtiyaç duyulan hükümlerine dayanılarak uygulanan para cezalarında azalma bekleniyor.