Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu eSIM Teknolojilerine İlişkin Karar Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (“Kurul“), uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerine (eSIM) ilişkin 12 Şubat 2019 tarih ve 2019/DK-TED/053 sayılı kararı (“Karar“) Kurul’un internet sitesinde yayımlandı. Kurul Karar’da eSIM teknolojilerinin Türkiye’deki kullanımına ve uluslararası dolaşıma ilişkin belli şartlar öngördü.

eSIM Teknolojisi Nedir?

Açılımı “gömülü SIM” olan eSIM, SIM özelliklerinin bir karta bağlı olmaksızın uzaktan kullanılmasını sağlayan bir teknolojidir. eSIM cihaz kullanıcılarına aynı anda birden fazla işletmecinin profiline erişim sağlayarak, işletmeciler arasında uzaktan geçiş yapma imkanı sağlamaktadır. eSIM teknolojisine ilişkin detaylı bilgiye GSM Birliği’nin (GSMA) internet sayfasından erişebilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca eSIM teknolojilerinin Türkiye’de kullanılması halinde, modüllerin yalnızca Türkiye’deki mobil işletmecileri tarafından kontrol edilebilecek şekilde programlanabilir olması ve söz konusu modüllere yalnızca Türkiye’deki mobil işletmecilerin profillerinin yüklenebilmesi gerekmektedir.

Bununla beraber Kurul, eSIM abonelik yönetimi dahil eSIM teknolojilerine ilişkin tüm yapı, sistem ve depolama birimlerinin, Türkiye’de yetkilendirilen işletmeciler veya tüm sorumluluk işletmeciye ait olmak üzere işletmecilerin belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de tesis edilmesini şart koşmuştur. Bu doğrultuda eSIM teknolojileri vasıtası ile üretilen her türlü verinin de Türkiye’de tutulması gerekmektedir. İlgili işletmecilerin bahsedilen sistemleri 29 Şubat 2020 tarihine kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK“) belirleyeceği yerde kurmaları ve kuracakları, kullanacakları ve GSMA standardında belirtilen sertifikasyona tabi sistem bileşenleri için de aynı tarihe kadar yerli malı belgesi almaları gerekmektedir.

BTK tarafından aksi düzenlenmedikçe, fiziksel SIMler üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin mevzuata uyum yükümlülüğü, eSIM teknolojileri vasıtasıyla sunulan hizmetler için de geçerli hale gelmiştir.

Önemli bir husus olarak Kurul, eSIMler ve fiziksel SIMler arasında ayrım yapmaksızın, Türkiye’de kullanılmak üzere yurtdışında üretilen, yolcu beraberinde getirilen veya ithalat yoluyla Türkiye’de piyasaya sürülen cihazlara uluslararası dolaşım vasıtasıyla Türkiye’deki mobil operatörler tarafından sunulan veri hizmetini 120 gün ile sınırlamıştır.

Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Karar, BTK’nın uzun süredir dile getirdiği yabancı menşeli SIMler üzerinden Türkiye’de makineler arası iletişim hizmetlerinin sunulmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması ve eSIM teknolojilerinde kullanılacak sunucuların yurt içinde olması

konularındaki hassasiyetlerinin bir yansımasıdır. Karar, yalnızca Türkiye’deki mobil işletmeciler için değil; aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan teknoloji odaklı şirketler açısından da büyük önem arz etmektedir. Özellikle de nesnelerin interneti (IoT) ve makineler arası iletişimle iştigal eden şirketlerin Karar ile getirilen yükümlülükleri yakından takip etmesi önerilmektedir.

Benzer içerikler