Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

YEKA GES-3: Döviz Eskalasyonu

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık“), 3 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (“YEKA“) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisi projesi (“YEKA GES-3“) yarışmalarının şartnamesine ve taslak sözleşmesine ilişkin bir zeyilname (“Zeyilname“) yayımladı.

Zeyilname ile Ne Gibi Değişiklikler Yapıldı?

Bakanlık daha önce YEKA GES-3 yarışmalarını 8-12 Mart 2021 tarihlerine ertelemiş ve daha önce 30 kuruş/kWh olan yarışma başlangıç tavan fiyatını, 35 kuruş/kWh’e çıkartmıştı. Zeyilname’de ise fiyat eskalasyon mekanizması da dahil olmak üzere ek değişiklikler öngörüldü.

Bu kapsamda Zeyilname ile:

  • üçer aylık dönemler için elektrik enerjisi alım fiyatının güncellenmesine ilişkin formüle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ABD Doları ve Avro alış kurlarının ortalamalarına bağlı bir eskalasyon eklendi;
  • eskalasyon mekanizması kapsamında öngörülmüş olan “Artırımlı Piyasa Takas Fiyatı (“A-PTF“)” tanımı kaldırıldı;
  • daha önce A-PTF’ye endekslenmiş olan enerji alım fiyatı tavanı için yeni tavan belirlendi; buna göre herhangi bir döneme ait güncel birim enerji alım fiyatının ilgili dönemin ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanacak karşılığı 5,30 ABD Doları cent/kWh’dan fazla olamaz;
  • ilk üç aylık dönemin başlangıcına kadar olan süre için elektrik enerjisi alım fiyatında güncelleme yapılmaz ifadesi metinden çıkartıldı;
  • yarışmayı kazanana iki aday YEKA sunması için ve sunulan aday YEKA’ların uygun bulunmaması halinde ikinci kez iki aday YEKA sunması için verilecek süreler 45 günden 60 güne uzatıldı;
  • Bakanlığın kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken izin ve onay yazılarının süresi içerisinde alınabilmesi için yarışmayı kazananla birlikte hareket etmesi hususunun iyi niyet prensibi çerçevesinde değerlendirilmesi öngörüldü;
  • projelerde sözleşme süresi boyunca güneş enerjisinin dışında farklı bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik üretilemeyeceği açıkça düzenlendi.​

Sonuç

Yapılan değişikliklerle birlikte YEKA GES-3 yarışmalarının 8-12 Mart 2021 tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Benzer içerikler