Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Uyum Programı Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Önemli Sürelere Yönelik Hatırlatma

Hukuk Bültenleri
Hukuka Uyumluluk
Genel

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te (“Uyum Programı Yönetmeliği“) 26 Şubat 2021’de yapılan değişiklikler 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler kapsamında; finansal grup tanımı eklenmiş, finansal kuruluşlara uyum görevlisi yardımcısı atama yükümlülüğü, finansal gruplara uyum programı oluşturma, uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu değişikliklere ilişkin detaylı bilgileri daha önce yayımladığımız hukuk bültenimizden ulaşabilirsiniz. Uyum Programı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere uyumun sağlanması için bir takım süreler öngörülmüştür. Yükümlü şirketlerin kendilerini ilgilendiren ek yükümlülükleri tespit ederek, bu yükümlülüklere ilişkin atmaları gereken adımları yönetmelikte belirtilen tarihlere kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aşağıda atılması gereken adımlar ve bu adımlar için öngörülen bazı önemli süreleri bulabilirsiniz.

No.Adımlar İlgili MaddSüreler
1Faaliyet izni bulunan varlık yönetim şirketleri tarafından Uyum Programı Yönetmeliği’nin 30. maddesinde belirtilen şartlara haiz uyum görevlisi atanması.Geçici Madde 1/41 Haziran 2021
2Aşağıda belirtilen finansal kuruluşlar tarafından Uyum Programı Yönetmeliği’nin 17. maddesinde yazılı şartlara haiz uyum görevlisi yardımcısı atanması.

 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
 • Uyum Programı Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca uyum görevlisi atamış kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,
 • Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • Elektronik para kuruluşları ve
 • Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç ödeme kuruluşları.

Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için Uyum Programı Yönetmeliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1 Haziran 2023 tarihine kadar aranmayacaktır.

Geçici Madde 1/51 Haziran 2021
3Uyum Programı Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında uyum görevlisi atamış olan yükümlüler tarafından uyum görevlisi yardımcısı atanması.

Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için Uyum Programı Yönetmeliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1 Haziran 2022 tarihine kadar aranmayacaktır.

Geçici Madde 1/61 Haziran 2021
4Finansal gruplar için finansal grup seviyesinde uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atanması.

Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için Uyum Programı Yönetmeliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1 Haziran 2022 tarihine
kadar aranmayacaktır
.

Geçici Madde 1/61 Haziran 2021
5Uyum Programı Yönetmeliği’nin 3/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen finansal grubun mahiyetine ilişkin bilgilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile paylaşılması.Geçici Madde 4/11 Haziran 2021
6Aşağıda sayılan finansal kuruluşlar tarafından uyum programı oluşturulması.

 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
 • Uyum Programı Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca uyum görevlisi atamış kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,
 • Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • Elektronik para kuruluşları ve
 • Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç ödeme kuruluşları.
Geçici Madde 1/51 Temmuz 2021
7Aşağıda sayılan finansal kuruluşlar tarafından Uyum Programı Yönetmeliği’nin eklerinde (EK-1/A) yer alan kurum politikası taahhüt formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.

 • Uyum Programı Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasında sayılan ve halihazırda kurum politikası oluşturmuş olan kuruluşlar,
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
 • Uyum Programı Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca uyum görevlisi atamış kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,
 • Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • Elektronik para kuruluşları ve
 • Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç ödeme kuruluşları.
Geçici Madde 4/21 Temmuz 2021
8Uyum Programı Yönetmeliği’nin eklerinde (EK-1/B) yer alan finansal grup politika taahhüt formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.Madde 10/1Finansal grup seviyesinde kurum politikasının onay tarihinden itibaren 30 gün içinde
9Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin Uyum Programı Yönetmeliği’nin eklerinde (EK-2) yer alan taahhüt formunun doldurulup, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi.Madde 16/4Atama tarihinden itibaren 10 gün içinde