Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), 22 Ağustos 2020 tarihinde 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik kapsamındaki kullanılmış mallar, Ticaret Bakanlığınca onaylı yetki belgesi bulunan yenileme merkezleri tarafından Bakanlığın veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Bu mallar, sertifikalandırılıp ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak yeniden satışa sunulabilecek.

Cep telefonlarının yenilenmesi için en az bir yıl süre ile kullanılmış olmaları ve veri trafiğinin bulunması gerekiyor. Yenilenmiş ürünler, ambalajında ayrıca “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilmesi şartıyla, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile yenileme merkezince hazırlanan yenilenmiş ürün garantisiyle birlikte yeniden satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürün garantisi süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi hizmetlerden ürünün yetkili satıcısı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak. Yönetmelikte öngörülen işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler için beş yıllık bir saklama süresi öngörülüyor. Bu işlemler kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edilmesi gerekecek.

Yönetmelik kapsamında, yetkili satıcılar, yetkili alıcılar ve yenileme merkezleri için yenileme süreçlerinin yürütülmesi ve malların yeniden satışa sunulması bakımından detaylı yükümlülükler getiriliyor.

Sonuç

Yönetmelik, ikinci el tüketici ürünlerinin yeniden satışı ile ilgili ilk düzenleme olması yönüyle büyük önem arz ediyor. İkinci el cep telefonu ve tablet satışı yapmak veya yenileme faaliyetleri yürütmek isteyen tüm şirketler Yönetmelik’teki düzenlemeleri dikkatle incelemeli, gerekmesi halinde yetki belgesi başvurusunda bulunmalı, Bakanlığın bu konudaki duyurularını yakından takip etmeli ve mevzuata uyum için gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler