Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Serbest Bölge Ücret Stopajı Teşviki İçin Aranan İhracat Oranında Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile serbest bölgelerde uygulanan ücret stopajı teşviki için aranan %85 yurt dışına ihraç koşulu 2020 yılıyla sınırlı olmak üzere %80’e indirildi.

Karar Ne Anlama Geliyor?

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin, istihdam ettiği personele ödediği ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi tutarı, ilgili muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

Cumhurbaşkanı, sağlanan ücret stopajı teşvikinin uygulanması için aranan yurt dışına ihraç oranını %50’ye kadar indirmeye yetkili.

Karar ile söz konusu oran yalnızca 2020 yılı için geçerli olmak üzere %80’e indirildi.

Sonuç

COVID-19 nedeniyle 2020 yılında ekonomi ve ihracatta yaşanan güçlükler göz önünde bulundurularak serbest bölgelerde ücret stopajı teşvikinin uygulanması için aranan yurt dışına ihraç koşulu oranı 2020 yılı için %80’e düşürülmüştür. Bununla birlikte, ileride başka bir değişiklik olmadığı durumda 2021 ve izleyen yıllar için kanuni oran (%85) uygulanmaya devam edecek.