Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kredilerin Sınıflandırılması Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştırıcı Şekilde Değişti

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yaptı. İlgili değişiklik, 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Yeniden yapılandırmaya konu edilen ve donuk alacak olarak sınıflandırılmayan alacaklar, İkinci Grup’ta yer almaktadır. Donuk alacaklardan yeniden yapılandırma sonucunda donuk alacak olmaktan çıkanlar da İkinci Grup krediler içinde izlenir.
  • Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, ödemesinde otuz günü aşan kredilerin doğrudan yeniden yapılandırılmış sayılıp İkinci Grup kredi olarak takip edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı.
  • Değişiklik kapsamında, TFRS 9 uygulayan bankaların, İkinci Grup altında yeniden yapılandırdığı kredileri Birinci Grup altında yeniden sınıflandırması kolaylaştırıldı. Bu kapsamda ilgili kredilerin en az üç ay süreyle yeniden yapılandırılmış alacak olarak İkinci Grup altında izlenmiş olması durumunda, belli şartları sağlaması halinde yeniden yapılandırma kapsamından çıkarılarak Birinci Grup altında yeniden sınıflandırılmaları mümkün olacak.
  • Son olarak, borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi veya yeniden finanse edilmesinin yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça hükme bağlanarak, ilgili kredilerin Birinci Grup altında izlenmeye devam edilmesi öngörüldü.

Sonuç

Değişiklikle beraber İkinci Grup’ta takip edilen kredilerin miktarında ve bankaların bu krediler için ayırmaları gereken karşılıkların miktarında azalma olması ve bunun yeniden yapılandırma işlemlerini kolaylaştırıcı bir etki yaratması bekleniyor.