Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Uygulanan Stopaj Oranlarında Artış

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranları arttırıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar uyarınca, yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında istihkak bedelleri ve hakediş ödemelerine uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopajı oranları %5 olarak belirlendi. Değişiklik öncesinde bu oran %3’tü.

Belirlenen yeni stopaj oranları, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanacak.

Sonuç

Yapılan değişiklikle yıllara sari inşaat ve oranım işleri kapsamındaki ödemelere uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopajı oranları, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere %3’ten %5’e yükseltildi.