Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı – Ocak 2021

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişmeler

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’da (“Tüketici Kanunu“) yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları %9,11 oranında arttırıldı.

Bu kapsamda özellikle;

  • Tüketici sözleşmelerinde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi sağlamayan, kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunaklı güvenlik bilgisi sağlamayan kişiler hakkında ihlal başına 452 TL tutarında idari para cezası;
  • Tüketici kredileri veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin ya da iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Tüketici Kanunu’nda yer alan yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında sözleşme ya da işlem başına 2.282 TL tutarında idari para cezası;
  • Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında ihlal başına 11.429 TL ile 457.308 TL arası idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç

Şirketler söz konusu idari para cezalarındaki değişiklikleri dikkatle incelemeli, Türkiye’deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeli ve Tüketici Kanunu hükümlerine uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler