Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemlere ilişkin Karar Yayınlandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler” konulu kararı (“Karar”), 7 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”), “özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır” hükmüne dayanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel kategorilerine, Kanun’un 6. maddesinde sınırlı sayıda olarak yer verilmiştir: “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.”

Karar uyarınca özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları tarafından alınması gereken yeterli önlemler aşağıdaki gibidir.

Benzer içerikler