Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Koronavirüs – İşverenler İçin Özet Kılavuz: Bölüm II

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Covid-19
İş Hukuku
Genel

2019 Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken virüs Türkiye’de işverenlerin temel bir endişesi haline gelmiş bulunmaktadır. Daha önce koronavirüs salgını kapsamında işverenlerin karşılaştığı en acil on konuyu ele aldığımız İşverenler İçin Özet bir Kılavuzu sizinle paylaşmıştık. İşverenler İçin Özet Kılavuz Serisinin bu ikinci bölümü, çalışma hayatındaki diğer acil sorunlara değinmektedir.

Bu kılavuzu bilgi almak amacıyla kullanabilirsiniz, ancak mevcut durum hakkında gelişmeler oldukça, hazırlamış olduğumuz bu kılavuzun yanı sıra işverenleri ilgilendiren mevzuatta da değişiklikler olabilecektir. Bu kılavuzda yer alan bilgiler 18 Mart 2020 tarihi itibariyle günceldir. Kılavuzda yer alan özet niteliğindeki bilgilerin konu hakkında kapsamlı hukuki tavsiye olarak nazara alınmamasını rica ederiz.

1.İş yerinin faaliyetleri devlet kurumları tarafından durdurulursa işveren maaş kesintisi yapabilir mi?

İş yerinin faaliyetlerinin devlet kurumları tarafından durdurulması halinde, yapılan işin özelliğine göre evden veya başka bir yerden çalışması mümkün olmayan çalışanlara, bu süre içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmesi şartıyla, işveren maaş ödemek zorunda değildir.

2.İş yerinin faaliyetleri durdurulursa işveren çalışanların iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Hayır, iş yerindeki faaliyetlerin durdurulması işveren için bir fesih nedeni değildir.

Ancak çalışanı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda (örneğin; karantina) işveren, ilgili çalışanın iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir. Örneğin; iş yerinin faaliyetlerine devam etmesi, ancak işçinin karantina bölgesinde olması nedeniyle bir haftadan daha fazla süre ile çalışamaması halinde işveren çalışanın iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir.

3.İş yerinin faaliyetleri durdurulursa çalışanlar iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Evet, iş yerinin faaliyetlerinin devlet kurumları tarafından bir haftadan fazla süre ile durdurulması ve bu nedenle iş yerindeki işin durması halinde, çalışan iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir.

4.İş sözleşmesinin feshi halinde çalışan kıdem ve/veya ihbar tazminatına hak kazanabilir mi?

İş sözleşmesinin işçi tarafından zorlayıcı sebeplerle haklı nedene dayanarak feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak, ancak ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. İşçi sebebiyle işverenin haklı nedenle feshi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak, ancak ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

5.İş yerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulursa bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir mi?

Hayır, iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulması ve bu süre boyunca herhangi bir çalışanın iş sözleşmesinin sona erdirilmemesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmuyor.