Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Giriş:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, mimari projelere getirilen ek yükümlülüklerin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında çatılara kurulan enerji panelleri, su tasarrufu ve atık yönetimi hususlarında önemli hükümler içermektedir.

Yönetmelik neler getiriyor?

Yönetmelik ile düzenlenen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Çatılardaki güneş panelleri hakkında düzenleme: Yönetmelik’ten önce fotovoltaik panellerin izin verilen çatı eğimi içinde kalmak ve silueti etkilememek şartıyla çatı örtüsü olarak kullanılabileceği düzenlenmekteydi. Yönetmelik ile, fotovoltaik panellerin çatı eğimi içerisinde kalması zorunluluğu, idareden izin alınması koşuluyla, kaldırılarak bu sistemlerin kurulması kolaylaştırılmıştır.
  • Su tasarrufuna ilişkin esaslar: Binalardaki merkezi sıhhi sıcak su sistemleri, su tasarrufu sağlanması amacıyla sıcak su sirkülasyon (by-pass) tesisatı içerecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. Buna göre lavabo ve eviyelerde dakikada 6 litre, duşlarda ise 8 litre akışı geçmeyecek sistemler tesis edilecektir. Ayrıca, parsel bahçeler ve peyzaj projelerindeki sulama sistemleri yörenin şartları uyarınca damlama sulama ve yağmur suyu depolama sistemleri ile donatılacaktır.
  • Atık depolama hususunda düzenlemeler: 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca tesis edilecek atık alanlarının, mimari projelerde belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, parsellerde uygun yer bulunamaması halinde; asgari ölçülerdeki geçici atık depolama alanları ve atık biriktirme ekipmanları, parsel ön ve yan çekme mesafeleri dâhilinde ruhsat gerektirmeksizin kurulabilecektir.
  • Mimari proje nezdinde sunulacak iç mekan projeleri: Havaalanı terminal binaları, yatak kapasitesi 300’den fazla olan hastane binaları, yapı inşaat alanı 30.000 m²’den fazla olan alışveriş merkezleri iç mekan projeleri mimari projeye ek olarak hazırlanacaktır. İç mekan projelerinin yapı (inşaat) ruhsatı alım aşamasında sunulması gerekmeyecek, ancak bu projeler yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce ilgili idareye sunulacaktır.
  • Mimari projelere mahal listesinin eklenmesi: Mekan kodlamasında kullanılan malzemeler ile mekanik ve elektrik projelerinde yer alan malzemeler mimari projelerin eklerinde yer alacak “mahal listesi”nde belirtilecektir. Bu malzemelerin özellikleri mevzuat ve standartlara uygun olarak mahal listelerinde belirtilmelidir.
  • Yapı ruhsatına tabii olmayan değişiklikler: Yukarıda bahsedilen iç mimari projede sonradan yapılan değişiklikler mahal, listelerinde yapılan değişiklikler, taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemediği sürece yapı ruhsatına tabi olmayacaktır.

Sonuç:

Yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda binaların iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik esaslarına uygun hale getirilmesi için uzun süredir beklenen bazı kıstaslar da belirlenmiştir. Ayrıca, iç mimar projesi ve mahal listesi gibi ek düzenlemeler ile imar prosedürü daha kapsamlı ve detaylı hale gelmiştir.