Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Türkiye Şehir Giriş/Çıkışlarına Sınırlama ve Belirli Yaşlardakiler İçin Sokağa Çıkma Yasağı Getirdi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Genel

Yeni Gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 pandemisine ilişkin yaptığı konuşmada pandemiyle mücadele için uygulanacak ek tedbirleri açıkladı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 89789865-153 sayılı Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması konulu Genelge’yi (“Genelge“) valiliklere iletti.

Ek Tedbirler Neleri Kapsıyor?

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamada ve Genelge’de belirtilen tedbirler şunlardır:

1. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana’nın da dahil olduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak için;

 • Deniz, hava ve kara yolu ile şehirlere yapılacak (örneğin toplu taşıma, özel araç, yaya) tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00 itibariyle 15 gün süre ile geçici olarak durduruldu.
 • Bu illere giriş ve çıkış kısıtlamalarına aşağıdaki istisnalar getirildi:
  • Temel ihtiyaç malzemeleri (örneğin temizlik ve gıda malzemeleri), ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve malzemelerin lojistiğini yapanlar, irsaliye ve fatura gibi belgeler ile,
  • Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ve uluslararası yük taşımacılığı yapanlar, transit geçiş kapsamında,
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektörlerinin enerji arz ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu malzemelerin nakliyesi için, görev belgesi veya sevk irsaliyesi ile,
  • Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan veya iş yeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması halinde, yerleşim belgeleri ve SGK kayıt belgeleri ile,
  • Sağlık ve güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için görevli olanlar, görevli olduklarına dair belge veya kimlikleri ile, ve
  • Valilik ve Kaymakamlık tarafından düzenlenecek Seyahat İzin Belgesiyle bu illere giriş ve çıkış yapılabilecektir.
 1. Tüm illerde,
 • 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş kişilerin, 3 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak İçişleri Balanlığı’nın valiliklere 5 Nisan 2020 tarihinde ilettiği ikinci bir genelge ile 18-20 yaş aralığında olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur, sözleşmeli personel veya işçiler, özel sektörde çalışanlar ve mevsimlik tarım işçileri bu yasaktan muaf tutulmuştur, (daha fazla bilgi için buraya tıklayın)
 • 3 Nisan 2020 Cuma saat 24.00 itibariyle şehir içi hareketliliğin azaltılmasına yönelik ilave tedbirler alınacağı belirtildi. Örneğin, bu kapsamda Tekirdağ Valiliği, ilçeler ve mahaller arası toplu ulaşımı 15 gün süre ile durdurdu,
 • Pazar yerleri, market ve toplu çalışılan yerlerde herkesin maske takması zorunlu hale getirildi, ve
 • Meydanlarda, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi korumadan toplu olarak hareket etmeleri yasaklandı.

Sonuç

Bilim Kurulu’nun verdiği tavsiyeler çerçevesinde, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında daha önce açıklanan tedbirlere ek yeni tedbirler açıklandı. Bu tedbirler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana’nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’taki ticari faaliyetleri ve kişilerin günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Şehir giriş ve çıkışlarında araç sıraları söz konusu olursa başta lojistik olmak üzere tüm iletmeler bu tip gecikmelerden olumsuz etkilenebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve Genelge çerçevesinde, ilerleyen günlerde valiliklerin şehir içi hareketliliğin azaltılması amacıyla çeşitli tedbirler almaları beklenmektedir.

Bu sebeple, açıklanan ek tedbirlere ilişkin yasal düzenlemeler ve valiliklerin uygulayabileceği önlemler konusunda takipte kalınması, giriş/çıkışların yasaklandığı şehirler arasında lojistik faaliyetlerinde bulunan şirketlerin istenen belgeleri eksiksiz olarak temin etmesi, açıklanan tedbirlere uyulması kişi ve toplum sağlığının yanı sıra şirketlerin hukuka uyumunun ve ticari faaliyetlerin sürekliliğin sağlanması açısından yüksek önem taşımaktadır.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler