Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz Transferlerine ilişkin Kontrol Yükümlülüğünde Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme   

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde değişiklik (“Değişiklik“) yaptı.

Değişiklik ne getiriyor?

  • 12 Temmuz 2019 tarihli Mevzuat  Değişiklikliği Bültenimiz ile, bankaların, yurt dışından transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla, hesap sahibinden alacakları yazılı beyanın yanı sıra bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri de almaları gerektiğini belirtmiştik.
  • Değişiklik bankaların kontrol yükümlülüğünün, müşteri beyanı alınsa dahi devam edeceğini vurguluyor.
  • Değişiklik uyarınca, Bankalarca alınacak olan yazılı beyanda kullanılan “kredi” ifadesi yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsayacak.

Sonuç

Değişiklik ile bankaların döviz transferleri kapsamındaki kontrol yükümlülüğüne açıklık getirildi.