Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sigorta Sektöründe SDDK Çağı Başladı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

47 No’lu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (”Kararname”) ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”SDDK”) kuruldu. (Türk Sigorta Sektörüne Bağımsız İdari Otorite)

Kararnamede ilk Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (‘‘Kurul”) toplantısının SDDK başkanı ve üyelerinin atamalarının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacağı ve SDDK’nın ilk toplantı tarihinden itibaren kurulmuş sayılacağı hüküm altına alındı.

Ardından, 2020/245 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile bahsi geçen atamalar yapıldı. Atamaları takiben ilk Kurul toplantısı 5 Haziran 2020’de gerçekleştirildi. Buna istinaden, SDDK 5 Haziran 2020 tarihi itibariyle kurulmuş sayıldı.

Geçiş sürecinde bir aksaklık yaşanmaması adına, SDDK, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine gönderdiği 10 Haziran 2020 tarihli yazısında Kararname ile mülga Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ve mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğüne yapılan yazışmaların SDDK’ya gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç

SDDK’nın, ilk Kurul toplantısının ardından kurulmuş sayılması ve resmen göreve başlaması ile yıllardır konuşulan Türk sigortacılık sektörünün bağımsız idari otorite denetimine girmesi gerçekleşmiş oldu.