Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ile TÜRKPATENT Nezdindeki İşlemlerin Durma Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, 30 Mart tarihinde yayınladığımız hukuk bültenimizde değerlendirdiğimiz üzere, 7226 sayılı Kanun ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (“FSHM“) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT“) nezdindeki yasal süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. 30 Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile yasal sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Durdurulan bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren (16 Haziran 2020) işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020 veya 22 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. TÜRKPATENT nezdindeki yeni sürelerin nasıl hesaplanacağına dair bir çizelge ayrıca TÜRPATENT duyurular sayfasında yayınlanmıştır.

Alınan bu yasal önlemler fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması anlamında bu zorlu dönemde hak sahiplerine potansiyel olarak geçici bir rahatlama sağlıyor gibi görünse de; uygulamada hakların takibi anlamında dikkate alınması gereken hususlar önemini korumaktadır.

Karar Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Açısından Ne Anlama Geliyor?

Yasal süreler 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuş olsa da, FSHM nezdinde halen işlem yapılabilmektedir ve TÜRKPATENT de aynı şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. FSHM açısından tüm işlemler UYAP üzerinden çevrimiçi olarak devam ettirilebilmektedir. TÜRKPATENT nezdinde sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemler ise elektronik olarak EPATS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. TÜRKPATENT nezdindeki işlemlerde herhangi bir aksama söz konusu olmamıştır ve uzatılan süreler beklenmeksizin işlemlerin yapılması mümkündür.

Bu bağlamda, hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerinde yasal sürelerin durdurulması itibariyle başvuru, itiraz, dilekçe sunulması ve benzeri diğer işlemlerde geçerli olan “yeni son süreleri” dikkate alarak, işlemleri ertelenen yeni tarihlerde tamamlamayı planlaması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu durumda ilerleyen dönemlerde FSHM ve TÜRKPATENT önünde yığılacak iş yükü dikkate alınarak, meydana gelebilecek teknik aksaklıklar gibi ihtimaller de göz önünde bulundurularak, herhangi bir hak kaybı ile karşı karşıya kalmamak adına işlemlerin ivedi bir şekilde ve süresi içinde tamamlanmasında fayda vardır.

Sonuç

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurular ve hakların ileri sürülmesine ilişkin gerek FSHM gerekse TÜRKPATENT nezdindeki işlemler açısından sürelerin durdurulması, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda hem hak sahipleri hem de bu alanda çalışan profesyoneller açısından rahatlatıcıdır. Ancak, tüm işlemlerin çevrimiçi sistemler üzerinden gerçekleştirilebileceği gözetilerek, ertelenen tarihler beklenmeksizin işlem yapılması mümkündür ve önerilmektedir. Hak sahipleri tarafından, yeni belirlenen süreler içerisinde işlemlerin COVID-19 kaynaklı aksaklıklardan ötürü tamamlanamaması öngörülmekte ise, işlemlere, işlemlerin mücbir sebep kaynaklı olarak yapılamadığına ilişkin bir kayıt konulması ileride delil teşkil etmesi açısından büyük önem taşıyacaktır.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler