Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Ticarette Yeni Dönem: Güven Damgası Protokolü İmzalandı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB“) ile güven damgası protokolü (“Protokol“) imzalandığını açıkladı. Protokol ile TOBB, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye yetkili kılındı.

Güven Damgası Nedir?

E-ticaret sektöründe yaşanan güvenlik ve gizlilik endişelerini çözüme kavuşturmak ve tüketiciler için daha güvenli bir e-ticaret ortamı yaratmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ“) 6 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

“Güven damgası”; elektronik ticaret sektöründe öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara verilen elektronik işareti olarak tanımlanmakta olup bu damgayı taşıyan şirketlerin güvenilirliğini ile güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu göstermektedir.

Protokol Ne Getiriyor?

E-ticaret alanında faaliyet gösteren ve Tebliğ’de belirtilen şartları karşılayan hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar, güven damgası alabilmek için Tebliğ’de belirtilen kriterlerin karşılandığını gösteren bilgi ve belgeleri sunarak TOBB’a başvuracak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı yaptığı açıklamada, güven damgasının özellikle KOBİ’ler için oldukça önemli bir araç olduğunun altını çizerek bu sayede KOBİ’lerin e-ticaret sektörüne daha rahat girebileceğini belirtti.

Sonuç

E-ticaret sektörü son yıllarda oldukça hızlı bir büyüme gösteriyor. 2017 yılında e-ticaret platformlarını kullanan kişilerin sayısı toplam nüfusun %25’ine ulaştı. Bu nedenle Tebliğ ile e- ticaret faaliyetlerinde bulunan hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar için oldukça önemli bir sistem kuruluyor. Güven damgası almak isteyen şirketler, Tebliğ’deki usul ve adımları izleyerek TOBB’a başvuruda bulunmalıdır.

Benzer içerikler