Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış; Kanun’da bazı hususların ikincil mevzuatta düzenleneceği öngörülmüştü. Kanun’a ilişkin 27 Ağustos 2021 tarihli hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda, Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 25 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik Neleri Düzenliyor?

Belge İçeriği ve Belgelendirme İşlemleri

Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmeleri için düzenlenecek basit konaklama turizm işletmesi ve plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde (“Belge”), tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya unvanı, şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve kapasite bilgileri yer alacaktır.

Belge’nin düzenlenmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmayacaktır. Bu doğrultuda;

 • Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde; “Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Geçici 11. Maddesinin İkinci Fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre hak oluşturmaz” ifadesine,
 • Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde ise; “Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5. Maddesinin Sekizinci Fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre hak oluşturmaz” ifadesine yer verilecektir.

Başvuru ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılacak, Belge verilmesi uygun görülen tesislere Valilik onayı ile Belge düzenlenecektir.

Belge başvurularında hazırlanması gereken bilgi ve belgelerin listesi Yönetmelik’in 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Başvuru evrakı uygun görülen ve yerinde kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine basit konaklama turizm işletmesi belgesi düzenlenecektir.
 2. 28 Temmuz 2021 tarihinden sonra alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmeleri için başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınacak, yapılacak denetimde türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletmeleri belgelendirilecektir.

Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerine ilgili eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilecektir. Bu sürede ilgili eksikliklerini gideren işletmeler belgelendirilecek; eksiklerini gideremeyen işletmeler faaliyette bulunamayacak ve bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecektir.

 1. 28 Temmuz 2021 tarihinden önce aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmeleri için başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine Belge düzenlenecek ve otuz gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim yapılacaktır.

Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilecek ve belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilecektir.

Plaj İşletmelerinin Asgari Nitelikleri

Plaj işletmelerinde aranacak asgari nitelikler aşağıdaki gibidir:

 • İdari ünite olmalıdır.
 • Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler bulunmalıdır.
 • Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti verilmelidir.
 • Personel işlerine ve görevlerine uygun kıyafet giymelidir.
 • Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi olmalıdır.
 • Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler olmalıdır.
 • Güvenli yüzme alanının sınırları şamandıralarla belirlenmelidir.
 • İlkyardım malzemeleri bulunmalıdır.
 • Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları konulmalıdır.
 • Plaj alanının temizliği ve bakımı sürekli olarak yapılmalıdır.

Denetimler

Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca, plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur.

İşletmelerin denetimleri, valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler ile idari yaptırımlar ilgili valilik tarafından uygulanacaktır.

Sonuç

Yönetmelik ile basit konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ve asgari niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Düzenlenecek Belgeler ve denetimler ile turizm sektörünün tek elden denetlenmesi, tüketici haklarının korunması ve ülke turizmini olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlenecek Belgeler, tesislerin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri sağladığını gösterecektir.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve işletmeler, Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli adımları atmalı ve özellikle turizm işletme belgelerini almak için gerekli başvuruları yapmalıdır.

Benzer içerikler