Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kriterler Değişti

Hukuk Bültenleri
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişmeler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK“) 397. maddesi kapsamında, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin yeni usul ve esasları belirleyen Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar“) 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 26 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan aynı isim ve konulu Bakanlar Kurulu Kararı’nın (“Eski Karar“) yerine geçmek üzere 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler ne getiriyor?

Karar, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda birtakım değişiklikler öngörüyor.

Karar uyarınca, aşağıda belirtilen şirketler, TTK ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olarak kabul edilmektedirler:

 • Karar’ın ekinde yer alan I sayılı listede sayılan tüm şirketlerin herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi oldukları belirtilmiştir. Bu kapsamda, Eski Karar’da belirtilmiş olan I sayılı listeye, finansal holding şirketlerinin yanı sıra bankalarda 5411 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler ve tasarruf finansman şirketleri dahil edilmiştir.
 • Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin belirlenmesine esas olan tutarsal eşik değerler ise Eski Karar’da yer alan değerlere kıyasla aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
Şirket TipiEski Eşik DeğerlerYeni Eşik Değerler
Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler
 • Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 50 kişi
 • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 50 kişi
Karar’ın ekinde yer alan II sayılı listede sayılan şirketler
 • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 125 kişi
 • Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 100 kişi
Yukarıda sayılan şirketler haricindeki şirketler
 • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 175 kişi
 • Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 150 kişi

 

Bağımsız denetime tabi olunmasına ilişkin yukarıdaki tabloda belirtilen yeni eşik değerlerinden en az ikisinin art arda iki hesap döneminde aşılması gerekliliğine ilişkin temel kural ise aynen geçerliliğini korumaktadır.

Karar uyarınca, bağımsız denetim kapsamı dışında tutulan şirketler arasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri de eklenmiştir.

Sonuç

Karar 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu kapsamda, şirketlerin güncel eşik değerlerine istinaden değerlendirme yaparak bağımsız denetime tabi olup olmadığının tespit edilmesi ve tabi olan şirketler özelinde bağımsız denetçi atama prosedürlerinin tamamlanması önem arz etmektedir.

Benzer içerikler