Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Ücret ve Komisyonlarına İlişkin Yeni Sınırlamaların Yürürlük Tarihinde Erteleme

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ“) yürürlük tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenmişti. Ancak 29 Şubat 2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik“) ile yürürlük tarihi kısmen ertelendi.

Tebliğler Ne Anlama Geliyor?

Tebliğ’in EFT, havale ve kıymetli maden transferlerine ilişkin 15. maddesi ve POS komisyon oranlarının belirlendiği üye işyeri ücretlerine ilişkin 20. maddesi dışında kalan hükümlerinin yürürlülük tarihi 1 Nisan 2020’ye ertelendi.

Sonuç

Değişiklik ile kredi tahsis ücreti, kredi kullandırım ücreti ve kredilerin erken kapatılmasında talep edilebilecek erken ödeme ücreti dâhil ticari birçok sınırlamanın yürürlük tarihi ertelenerek bankaların Tebliğ’e uyum konusunda yaşadıkları zorlukların hafifletilmesi amaçlanıyor. Keza, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yürütülen, ücret sınırlamalarının netleştirilmesi ve oranların belirlenmesine ilişkin müzakereler için de zaman kazanılmış oldu.