Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye’nin PSD2’si: Açık Bankacılık Reformu Yasalaştı / Pazar yeri uygulamalarının izin alması gerekebilecek

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

17 Ekim 2019 tarihinde paylaştığımız mevzuat değişikliği bülteninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun (“Kanun Teklifi“) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik (“Değişiklik“) Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni paylaşmıştık.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanun’u 12 Kasım 2019 tarihinde kabul etti. Kanun 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kanun 1 Ocak 2020 yürürlüğe girecek. Kanun kapsamında ödeme hizmetleri için yeni kurallar ve açık bankacılığa ilişkin yeni fırsatlar öngörülüyor.

Değişiklikler ne getiriyor?

  • Değişikle ile birlikte,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) görevlerinden biri olan e-para kuruluşlarının ve ödeme hizmetlerinin denetleme ve düzenleme sorumluluğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (“TCMB“) devrediliyor. Görev değişikliği uyarınca TCMB bu kuruluşlara destek hizmeti sağlayan dış hizmet sağlayıcılarını da denetleme görevini üstleniyor.
  • Değişiklik uyarınca, geçmişte ödeme hizmeti sayılmayan bazı hizmetler TCMB tarafından belirlenecek büyüklüğe ulaşmaları halinde ödeme hizmeti kapsamında değerlendirilecekler.

Bu kapsamda, alıcı ve satıcıları buluşturan pazar yeri (marketplace) uygulamalarının   faydalandığı ticari temsilci istisnası, aracılık edilen işlemlerin TCMB tarafından tespit edilecek   büyüklüğe ulaşması durumunda geçerli olmayabilecek ve bu şekilde ödemelere aracılık eden   pazar yeri uygulamalarının, ödeme aracılığı için ödeme hizmeti izni olan üçüncü kişilerle   çalışması gerekebilecek.

Keza, önceden ödeme hizmeti sayılmayan kapalı devre kullanılan ödeme araçları ile yapılan   işlemler de TCMB tarafından belirlenecek büyüklüğe ulaşmaları halinde ödeme hizmeti sayılıp   izin gerektirecek.

  • Değişiklik ile TCMB’ye yeni bir düzenleme görevi veriliyor. Değişikliğe göre TCMB ödeme hizmetlerine ilişkin tahsil edilecek ücretlerin üst sınırını belirleme yetkisine sahip oluyor.
  • Değişikliğe göre açık bankacılık ürünleri arasında sayılan ödeme emri başlatma (PSIP) ve hesap bilgileri sağlama hizmetleri (AISP) ödeme hizmetleri kapsamına alınacak.  Bu çerçevede söz konusu hizmetler ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından verilebilecek.
  • Değişiklik kapsamında TCMB,  ödeme hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ödeme sistemi işleticilerine hissedar olabilecek.
  • Değişiklik ile BDDK’nın görevi olan takas ve mahsup işlemlerine ilişkin düzenlenme ve denetlenme yapma yetkisi ile TCMB’ye devrediliyor.
  • Değişiklik kapsamında Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulup ödeme ve elektronik para şirketleri bağımsız denetim kapsamına alınıyor.
  • Değişiklik ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu nezdinde uygulanan idari para cezalarını da artıyor.

Sonuç

Değişiklik ile açık bankacılık ve ödeme hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını açılmaktadır.

Yukarıda sayılan açık bankacılık hizmetlerini veren ve ödeme hizmeti kuruluşu iznine sahip olmayan kuruluşların, Değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde TCMB’ye başvurup gerekli izni alması gerekecek.

Keza, TCMB tarafından belirlenecek limitlere göre, pazar yeri faaliyetin bulunan teşebbüslerin, ödeme hizmeti faaliyeti iznine sahip iştiraklerini kurmaları veya söz konusu hizmetleri izinli kuruluşlar vasıtasıyla sağlamaları gerekebilecek.