Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye’de Üretilen Donanım ve Yazılımlara İlişkin Lisans ve Hizmet Sözleşmelerinin de Dövizle Ödeme Yasağı Kapsamında Olduğu Konusu Netleştirildi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık“) döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler hakkında uygulamaya ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayınladı. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen donanım ve yazılımları konu alan lisans ve hizmet sözleşmelerinin dövizle ödeme yasağı kapsamında olup olmadığına ilişkin tartışmalara da açıklık getirilmiş oldu.

Neler Getiriyor?
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“) ile öngörülen dövizle ödeme yasağının istisnaları arasında yazılım ve donanımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri de konu edilmiştir. Tebliğ’in 8. maddesinde göre bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmalarının mümkün olduğu belirtilmişti.  Ancak bu maddede yer alan “yurt dışında” üretilme ifadesinin, maddenin ikinci kısmı olan “donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerine” ifadesi açısından da geçerli olup olmadığı konusunda bazı görüş ayrılıkları oluştu.

Bakanlık, sıkça sorulan sorularda Tebliğ’in lafzına açıklık getirerek yurtiçinde üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinin dövizle ödeme yasağının istisnasını oluşturmadığını, bu sebeple söz konusu sözleşme bedellerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak karşılaştırılmasının mümkün olmadığı belirtti. (Sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz)

Sonuç

Bakanlık tarafından yayınlanan basın açıklaması ve sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar uyarınca, Türkiye’de yerleşik olan kişiler arasında, Türkiye’de üretilmiş bir bilgi teknolojisi yazılım ve donanımına ilişkin yapılacak lisans veya hizmet sözleşmelerinin bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Bakanlık’ın cevapları bu anlamdaki tereddütleri ortadan kaldırmış oldu. Şirketlerin yazılım ve donanıma ilişkin yapacakları lisans veya hizmet sözleşmelerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Benzer içerikler