Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışlarını Denetliyor

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), dayanağı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Tüketicinin Korunması Kanunu“) olan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yapılan değişiklikler kapsamında tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde haksız fiyat artışlarına yönelik firma ve ürün denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Denetimler Devam Ediyor

31 Ağustos 2018 tarihinde 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın fiyat artışına gitmek de artık haksız ticari uygulama olarak kabul ediliyor.

Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Kanunu  kapsamında tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sıkı bir şekilde ürün denetimi gerçekleştiriyor. 08.10.2018 tarihi itibariyle 3.974 işletmede toplam 69.200 ürün denetlendi.

Aynı zamanda üreticiler nezdinde yürütülen incelemeler çerçevesinde savunma yazıları talep edilen 114 işletme için denetim süreci halen devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli işletmelere Tüketicinin Korunması Kanunu’nda öngörülen idari yaptırımlar uygulandı.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla döviz kurundaki artışların gerekçe gösterilerek yapılan fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerine devam ediyor. Şirketler bu alandaki gelişmeleri ve duyuruları takip etmeli, özellikle ürünlerinde yapacakları fiyat artışları kapsamında Yönetmelik’te öngörülen şartlara uygun hareket etmelidir.

Benzer içerikler