Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

III-59.1 No’lu Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (”Tebliğ”) yapılan değişiklikler 14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Tebliğ’de yapılan önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

  • İpotekli Finansman Kuruluşu (”İFK”) tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin (”TMK”) herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının beş katını aşamayacağını öngören sınırlama kaldırıldı.
  • İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu’na (”SPK”) ödenecek ücretlerin hesaplanmasında kullanılmak üzere Tebliğ’de öngörülen oranların %50’si esas alınacak.
  • Tebliğ’de öngörülen SPK ücreti oranları 31 Aralık 2021’e kadar binde sıfır olarak uygulanacak.

Sonuç

Değişiklikler, İFK’ları TMK ihracına teşvik etmeyi amaçlıyor.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler