Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19 – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Duyurusu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 23 Mart 2020 tarihinde internet sitesinde “COVID-19 Kapsamında Kamuoyu Duyurusu”nu yayınlamıştır.

Duyuruda Nelerden Bahsediliyor?

Kurum, COVID-19 salgınının Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirtmiş ve kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren veri sorumlularının çeşitli önlemler alma gereğinin ortaya çıktığını ifade etmiştir.

Bu kapsamda Kurum’a intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlali bildirimlerinde veri sorumlularınca dikkate alınacak sürelere ilişkin açıklama yapma gereğinin ortaya çıktığını belirten Kurum, aşağıdaki hususlara dikkat çekmiştir:

  • Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Kurum’a intikal eden şikâyet, ihbar ve veri ihlali bildirimleri ile ilgili olarak veri sorumlularının Kurum’a ve ilgili kişilere karşı yükümlülükleri açısından çeşitli sürelere tabi oldukları hatırlatılmış ve bu sürelere riayet edilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
  • Bununla birlikte, içinde bulunulan olağanüstü süreç sebebiyle kimi veri sorumlularının uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi önlemler almış oldukları dikkate alınarak, her bir başvuru ya da veri ihlali bildirimi özelinde Kurum tarafından veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin değerlendirilmesi sırasında bu olağanüstü koşulların gözetileceği belirtilmiştir.

Duyuru metninin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde veri sorumlularının ve ilgili kişilerin bu olağanüstü süreçten kaynaklanan sebeplerle zarar görmemelerini amaçlayan Kurum, bu yöndeki iradesini açıklamıştır. Veri sorumlularının olası başvuru ya da ihlal bildirimlerinde Kurum’a danışmaları, Kurum’un konuya ilişkin hassasiyeti de değerlendirildiğinde faydalı olacaktır.

Benzer içerikler