Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kısa Çalışma Ödeneği II

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

2019 Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken virüs Türkiye’de işverenlerin temel bir endişesi haline gelmiş bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 18 Mart 2020 tarihli konuşmasında, kısa çalışma ödeneğinin COVID-19 sebebiyle devreye alınacağı, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağını belirtti.

Bu bağlamda, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 numaralı (mükerrer) Resmi Gazete’de 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) yayımlandı. Kanun, getirmiş olduğu diğer değişikliklerin yanı sıra, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“4447 sayılı Kanun“) kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili de değişiklikler yapıyor.

Kanun Ne Diyor?

Değişiklikler, 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler COVID-19 kaynaklı kısa çalışma başvuruları ile ilgili.

Kanun uyarınca:

  • COVID-19 kaynaklı kısa çalışma başvuruları 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
  • Çalışanların kısa dönem çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için belirli bir süre işsizlik sigortası primi ödemek ve belirli bir süre bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışmak gibi bazı koşulları sağlamaları gerekiyor. COVID-19 kaynaklı kısa dönem çalışma ödeneği açısından, söz konusu koşullar kapsamında sağlanması gereken sürelerde indirim yapıldı.

Buna göre, (i) kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ve (ii) kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışmış çalışanlar, COVID-19 kaynaklı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

  • COVID-19 kaynaklı kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için işverenlerin kısa çalışma uygulanan dönemde işçilerini işten çıkarmamaları gerekiyor. Bu kuralın istisnası, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/1-II numaralı maddesinde yer alan, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri yüzünden haklı sebeple gerçekleştirilen iş sözleşmesi fesihleri olacak.
  • COVID-19 kaynaklı kısa çalışma başvuruları başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, COVID-19 kaynaklı yapılacak kısa çalışma başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sonuç

COVID-19 Türkiye’yi ve Türkiye’deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkiledi. Hükümet, işverenlere destek olmak amacıyla bazı uygulamalar yürürlüğe koymaya devam ediyor. İşverenlerin, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.