Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Anayasa Mahkemesi, İhtiyati Tedbire Muhalefet Hakkında Öngörülen Disiplin Hapsi Yaptırımını Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İptal Etti

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Anayasa Mahkemesi, 11 Temmuz 2018 tarihli, 2018/1 E. ve 2018/83 K. sayılı kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ihtiyati tedbire muhalefet hakkında disiplin hapsi öngören 398/1. maddesinin ilk cümlesini iptal etmiştir. Karar 20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 20 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler

Anayasa Mahkemesi, ihtiyati tedbire uymayan veya aykırı davranan kişinin altı aydan bir yıla kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin hükmü iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, ihtiyati tedbire muhalefet edilmesi üzerine yapılacak yargılamadaki usul ve esaslar ile verilecek karara karşı başvurulacak kanun yollarında belirsizlik olduğuna kanaat getirmiş ve bu belirsizliğin kişilerin hukuki güvenliğiyle hak arama özgürlüklerini zedeleyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Sonuç

20 Kasım 2019 tarihi itibariyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kişiler disiplin hapsi ile cezalandırılmayacaktır.

Benzer içerikler