Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye Zorunlu Araç İçi Acil Çağrı Programını Uygulamaya Koyuyor

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları için Gizlilik ve Veri Korunmasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB) (“İdari Hükümler Yönetmeliği”), 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB) (“Teknik Şartlar Yönetmeliği”) ve 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 9 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Yönetmelikler Neler Getiriyor?

Türkiye, Avrupa Birliği düzenlemelerini yakından takip ederek zorunlu araç içi acil çağrı programını uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda, araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinin AT tip onayı için genel şartların belirlenmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (“Tip Onayı Yönetmeliği”) 31 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Avrupa Komisyonu’nun (EU) 2017/78 sayılı Uygulama Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan İdari Hükümler Yönetmeliği, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin olarak yeni tip araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik üniteleri ve bu araçlar için tasarlanıp imal edilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem ve aksamlarının tip onayı için idari şartları düzenliyor. Bununla birlikte, İdari Hükümler Yönetmeliği 12 tabanlı araç içi acil çağrı sistem kullanıcıları için gizlilik ve veri koruması hakkında birtakım kurallar da öngörüyor.

Avrupa Komisyonu’nun (EU) 2017/79 sayılı Yönetmeliği’nde yer alan hükümleri benimseyen Teknik Şartlar Yönetmeliği, motorlu taşıtların 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitelere ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı aksamlarına ilişkin tip onayı için özel teknik şartları ve deney işlemlerini ortaya koyuyor.

Değişiklik Yönetmeliği ise Tip Onayı Yönetmeliği’nin birtakım hükümlerini değiştirerek özellikle belirli tanımlar ile motorlu araçlar, ayrı teknik üniteler ve araç sistem aksamlarına uygulanan standartlarının kapsamında yenilikler getiriyor.

Sonuç

Türkiye’nin 1 Ocak 2013 tarihinde Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Projesi’ne (HeERO) katılımını takiben, Türkiye’de araç içi acil çağrı sistemi ile ilgili yasama faaliyetleri hızlandı. 31 Mart 2018 tarihinden itibaren üreticiler Türkiye pazarına sunulacak olan araçların araç içi acil çağrı sistemi mevzuatıyla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlü hale geldi.

İdari Hükümler Yönetmeliği ve Teknik Şartlar Yönetmeliği üreticilere ve telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilere birtakım yeni yükümlülükler getiriyor. Üreticiler ve telekomünikasyon hizmeti sunan işletmeciler bu alanda esas yetkili idari kurum olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adımlarını yakından takip etmelidirler. Bununla birlikte, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri, kişisel veri ve telekomünikasyon ile ilgili düzenlemelerin kapsamına da girdiğinden, gelecek dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’ndan da bu alanda düzenleyici adımlar beklenebilir.