Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kredi Kartı Faiz Oranlarında Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), aylık azami faiz oranlarında değişiklik yapan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 2020/16 sayılı Tebliğ’i (“Tebliğ“) yayımladı. Tebliğ, 31290 sayılı ve 31 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve daha önce aynı konuyu düzenleyen 2016/8 sayılı tebliğ yürürlükten kalktı.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

•           Azami Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Tebliğ’e göre TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranlarını aşağıdaki yöntemlerle belirleyecek:

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde faiz oranlarının belirlenmesi: Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, (i) 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan, (ii) en son ilan edilen referans orandan aşağı ya da yukarı yönde %5 değişiklik olması halinde güncellenen ve (iii) TCMB tarafından her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecek.

Azami gecikme faiz oranı ise Türk lirası cinsinden işlemler için hesaplanan aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenecek.

  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde faiz oranlarının belirlenmesi: Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının %80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenecek.

Aylık azami gecikme faizi oranı ise yabancı para cinsinden işlemler için hesaplanan aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenecek.

Tebliğ uyarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları TCMB tarafından her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edilecek ve bunu takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacak.

•           Geçiş Süreci: Tebliğ uyarınca hesaplanan faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar ise yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümleri geçerli olacak.

•           Kasım Ayında Uygulanacak Yeni Aylık Faiz Oranları: TCMB ayrıca 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak aylık azami faiz oranlarını da duyurdu. Buna göre:

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,46 ve aylık azami gecikme faizi oranı %1,76;
  • yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,17 ve aylık azami gecikme faizi oranı %1,47

olarak belirlendi.

Sonuç

Yeni Tebliğ ile TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını hesaplarken izleyeceği adımlara açıklık getirdi.

Benzer içerikler