Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda ISTAC Tahkim Yolu Açıldı

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni gelişmeler

Kamu İhale Kurumu tarafından Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeleri’nde 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeler yapılmıştır.

Değişiklikler ne anlama geliyor?

İhale sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, idarelerce, Türk Mahkemeleri yerine tahkim yolunun tercih edilebilmesi mümkündür. Yabancı unsurun olmadığı uyuşmazlıklarda tahkim yargılamasının, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Kuralları uyarınca yürütülmesi gerekirken, idare, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda ISTAC tahkimi veya 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulandığı ad hoc tahkimi arasında seçim yapabilir.

Sonuç

19 Kasım 2016’da yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile (No. 2016/25) kamu kurum ve kuruluşları, taraf oldukları ulusal ve uluslararası sözleşmelerde ISTAC tahkim yolunu değerlendirmeye davet edilmişlerdi. Kamu İhale Kurumu’nun tip sözleşmelerde yaptığı bu son düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tahkim farkındalığının artmakta olduğunu ve ISTAC’ın artık hem özel sektör hem de kamu sözleşmelerinde düzenli olarak yer almasının planlandığını ortaya koymaktadır.

Kısacası, uyuşmazlıkların mahkemede çözümlenmesi yerine ISTAC tahkim yoluna başvurulmasının daha verimli ve hızlı bir seçenek olduğunun artık kamu kurum ve kuruluşları tarafından da kabul edilmeye başlandığı söylenebilir.

Benzer içerikler