Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değiştirildi

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) 17 Nisan 2021 tarihinde 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi. Söz konusu değişiklik yeni tanımların yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (“Ruhsat“) başvuru süreçlerine yönelik bir takım yenilikler içeriyor. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yeni Tanımlar

Söz konusu değişiklik ile Yönetmelik’e “Endüstri Bölgesi” ve “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olmak üzere iki yeni tanım eklenmiştir. Buna göre, Endüstri Bölgesi üretimi ve teknoloji transferini artırmak amacıyla 4347 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ise üniversite, enstitü veya AR-GE birimlerinin olanaklarından yararlanarak faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerini barındırmak amacıyla 4961 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

Kesinleşmemiş Ruhsat

Kamuya açık eğlence ve dinlenme yerleri için yapılan Ruhsat başvurusu sürecinde değişiklik gerçekleşmiştir. Bu çerçevede bar, içkili lokanta, birahane gibi açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapan ve nargilelik tütün mamulü sunumu yapan işyerleri için öncelikle kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir. Bu işyerlerine ait Ruhsatlar, başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde gerekli izin belgelerini temin edip yetkili idareye (örneğin, işyerinin bağlı olduğu Belediye) sunulması halinde kesinleşir. Söz konusu izin belgelerinin zamanında teslim edilmemesi halinde; yetkili idare kesinleşmemiş ruhsatı iptal edecektir. Yetkili idare, işyerinin bulunduğu bölgede ruhsat başvurusu hususunda yetki verilen idareye göre değişiklik göstermektedir.

Ruhsat Başvuru Sürecinde Değişiklik

Yönetmelik uyarınca birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ruhsat başvurularını izleyen bir ay içerisinde yetkili idare tarafından bir takım denetimlere tabii tutulmaktadır. Yetkili idare bu denetimler sırasında başvuru formu ile fiili durum arası uyuşmazlık tespit edecek olursa ilgili müesseseye bu durumu gidermek adına bir yıl süreyle izin vermektedir. Yönetmelik’te gerçekleştirilen yeni değişiklik uyarınca yetkili idare bu süreçte ilgili müessese nezdinde çeşitli denetimler gerçekleştirmeye devam edecektir. Yetkili idare bu süreçte gerçekleştirdiği denetimler sırasında mevzuata uyumsuzluk tespit eder ise, ilgili işyerine bunu düzeltmesi adına on beş günlük süre verecektir. Bu süre içerisinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde işletmeci hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ek olarak, yetkili idare uyumsuzluk sona erdirilene kadar faaliyetlerin durdurulmasına karar verecektir.

Sonuç

Söz konusu değişiklikler Yönetmelik açısından oldukça önemlidir. Ruhsat başvurusunda bulunacak taraflar değiştirilen Yönetmelik’i dikkatle incelemeli ve bu alanda gerçekleştirilecek yeni gelişmeleri takip etmelidir.