Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Adi Ortaklıkların Döviz Kredisi Kullanımı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Hareketleri Genelgesi’ndeki yeni bir değişiklik ile ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıkların (“Adi Ortaklıklar“) döviz kredisi kullanımlarına ilişkin rejim netleştirildi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Adi Ortaklıklar, Türkiye’de yerleşik kişi sayılacak ve Adi Ortaklıklar’a verilen döviz kredileri, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılacak.

  • Döviz gelirine dayalı olarak kredi kullanılacaksa, Adi Ortaklık bünyesindeki tüm şirketlerin payları oranında döviz gelirleri toplamı dikkate alınacak.

  • Adi Ortaklıklar’ın döviz kredisi bakiyeleri hesaplanırken, bünyelerinde bulunan tüm şirketlerin payları oranında kredi bakiyeleri toplamı dikkate alınacak olup, eğer bu tutar 15 milyon ABD dolarının üzerindeyse Adi Ortaklık döviz kredisi kullanabilecek.

  • Adi Ortaklıklar’ın, ortaklık sözleşmesinin noter onaylı bir örneğini krediyi kullandıran/kredi kullanımına aracılık eden Türk banka ve finansal kuruluşlara ibraz etmesi gerekecek.

Sonuç

Yapılan düzenleme öncesinde, Adi Ortaklıklar’ın kullanacağı döviz kredileri açısından bir netlik bulunmaması uygulamada sorunlara yol açıyordu. Bu düzenleme ile bu husus netleşmiş oldu