Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı’nı (“Tasarı“) kamuoyu görüşüne sundu. Tasarı, ürün güvenliği ilkeleri ve teknik düzenlemelere uyuma dair önemli yenilikler getiriyor.

Tasarı Ne Getiriyor?

Tasarı esas olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da yer alan ürün güvenliğine ilişkin kural ve ilkelerin güncellenmesi ve güncel AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, Tasarı kapsamındaki herhangi bir ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak ve imalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüz sayılacak.

Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak.

Tasarı kapsamında, bir ürünü Tasarı’da veya teknik düzenlemesinde yer alan ürün güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde işleme tabi tutan kişiler de imalatçının tazminat yükümlülüğüne tabi olacak.

Tasarı ayrıca daha sıkı izlenebilirlik mekanizması öngörüyor. Bu kapsamda, işletmeciler tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve bir sonraki işletmeciye ilişkin bilgileri 10 yıl boyunca saklamak ve talep üzerine yetkili kuruluşlara sunmak zorunda olacak.

Sonuç

Şirketler, Tasarı’nın geliştirilmesi için Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmeli, Tasarı’ya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeli ve yürürlüğe girmesi halinde gerekli adımları atmalıdır.