Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargıtay İş Sözleşmelerinde Cezai Şarta İlişkin Belirsizliği Ortadan Kaldırdı

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 8 Mart 2019 tarihli, 2017/10 E. ve 2019/1 K. sayılı kararı ile belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde, tarafların sözleşmeyi haklı neden olmaksızın, süresinden önce feshetmelerini önlemeye yönelik kararlaştırılan cezai şartın, sözleşmede kararlaştırılan süre ile sınırlı olmak üzere geçerli olduğuna hükmetmiştir. Karar 18 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sonuç

Belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı olarak ve belirli bir işin tamamlanması veya belirli, geçici bir görevin ifası gibi objektif bir koşulun varlığı halinde akdedilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin bu objektif koşullardan birine dayanmaması halinde, bu sözleşme belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi için de objektif bir koşulun varlığı gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Daireleri, tarafların, objektif bir koşul olmaksızın akdedilmiş belirli süreli iş sözleşmesini, haklı neden olmaksızın, süresinden önce feshetmelerini önlemeye yönelik kararlaştırdıkları cezai şartın geçerliliğine ilişkin çelişkili kararlar vermekteydi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu bu çelişkili kararların önüne geçmek için aldığı kararda belirli bir süre için akdedilmiş fakat objektif bir koşulun bulunmaması nedeniyle belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilen iş sözleşmesindeki cezai şartın sözleşmede kararlaştırılan süre ile sınırlı olmak üzere geçerli olacağı sonucuna varmıştır.