For further information,
please contact:
Legal Alerts
09/06/2022

Zorunlu Karşılık Oranları Değişti

Legal Alerts
Banking & Finance
General

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Merkez Bankası“), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 20 Ağustos 2019 tarih ve 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 9 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Belirli bir oranda kredi büyümesine sahip bankalar için bazı zorunlu karşılık oranlarında azaltmaya gidildi. Bu doğrultuda, Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranı %10 ile %20 arasında olan bankalar, tüm vade dilimlerinde (1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç) %2 oranında zorunlu karşılık ayıracak.
  • Kredi büyüme oranı bu limitler arasında olan bankalar, karşılık oranı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık döneminden başlayarak altı zorunlu karşılık dönemi boyunca %2 oranını uygulayacak. Ancak bu dönem içinde zorunlu karşılık oranlarının değişmesi durumunda, kalan dönemlerde yeni belirlenen oranlar uygulanacak.
  • Bu kredi büyümesini tutturamayan bankalar, önceki oranlarda zorunlu karşılık ayırmaya devam edecek.
  • Kredi büyüme oranı hesaplamasında dövize endeksli krediler ile bankalara kullandırılan krediler dikkate alınmayacak.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet izni alarak faaliyete yeni başlayan bankalar, faaliyet başlangıç tarihlerinden itibaren 2 yıl süreyle ayırmaları gereken zorunlu karşılıklar bakımından %2’lik orandan faydalanamayacak.
  • Bankalar, nakdi kredi büyüme oranlarını, zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankası’na bildirecek.

Sonuç

Değişiklik, bankaların Türk lirası cinsinden kredi teminini teşvik ederek piyasadaki likiditeyi artırmayı amaçlıyor.