Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Yayınlar

ICSID Kuralları ve Düzenlemelerindeki değişiklikler 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdi

Yayınlar
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Beş sene süren ve altı kapsamlı rapor (working paper) ile birçok devlet ve diğer menfaat sahiplerinin de katkılarını içeren bir süreçten sonra Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez’in (“ICSID“), tahkim (“Tahkim Kuralları“) ve uzlaştırma kurallarında (“Uzlaştırma Kuralları“) değişiklikler yapılmış ve arabuluculuk (“Arabuluculuk Kuralları“) ve vakıa tespitine (“Vakıa Tespiti Kuralları“) ilişkin yeni ve bağımsız kurallar getirilmiştir (birlikte “Kurallar“). Değişiklikler, ICSID’e taraf devletlerin çoğunluğu tarafından 21 Mart 2022 tarihinde onaylanmış ve yakın zamanda, 1 Temmuz 2022 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler ile ICSID, usullerini basitleştirerek yargılamanın zaman ve giderler açısından verimliliğini artırmayı ve daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır. Bu değişiklikler ICSID tarihindeki dördüncü ve en kapsamlı değişikliklerdir. Önceki üç değişiklik 1984, 2003 ve 2006 yıllarında yapılmıştır

Bültenimize erişmek için aşağıdaki görsele tıklayınız.