Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde 16 Mart 2021 tarihinde yeni değişiklikler yaptı.

Değişiklik Neler Getiriyor?

Para Transferlerinde Türk Hesap Bankalarının Kontrolü

Değişiklik öncesinde, 4 Mayıs 2018 tarihli Hukuk Bültenimizde açıklandığı üzere, bankalar, Türkiye’de yerleşik müşterilerine ait döviz hesaplarına yurt dışından gönderilen döviz bedellerine ilişkin SWIFT mesajlarının içeriğini, gönderilen bedelin kredi kullanımı olup olmadığını tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlü hale gelmiştir. Son değişiklik Türk bankalarının SWIFT mesajı kontrol yükümlülüğünü genişleterek, yurt dışından gelen Türk Lirası transferleri için de bu yükümlülüğü öngördü.

Ayrıca, yine 19 Şubat 2019 tarihli Hukuk Bültenimizde açıklandığı üzere, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla bankaların, ilgili firmadan aldıkları yazılı beyan ve bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri almaları gerekmektedir. Değişiklik bahsi geçen bu yazılı beyan ve tevsik edici bilgi ve belge yükümlülüğünü, 250.000 Türk Lirası veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen TL tutarlar için de zorunlu kıldı.

Yurda Getirme Yükümlülüğüne Ek İstisna

Değişiklik, yurt dışından yurda getirilmeden kullanılacak kredilere yeni bir istisna getirdi. Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması mümkün olacak ve bu durumda kredinin yurda getirilmesi aranmayacak. Ancak, kullanılan refinansman kredisinin kredi geri ödemesinde kullanılmayan kısmının Türk bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılması zorunlu olmaya devam edecek. Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilerin söz konusu kredi bedelinin yurda getirilmeyen kısmı için bedelin yurt dışındaki kredinin refinansmanında kullanıldığını belirten bir yazılı beyan vermesi gerekecek.