Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Menşe Şahadetnamesi İbrazı için İlave Süre Tanındı – Şubat 2021

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

  Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yaptığı değişiklikler 13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler kapsamında, 13 Şubat 2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş mallar için menşe şahadetnamesinin ve tedarikçi beyanının 30 Haziran 2021 tarihine kadar sunulabileceği ve posta gönderilerine ilişkin posta idarelerinin çıkış bildirimi verebileceği düzenlendi.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’in “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 16. maddesinde yapılan değişiklikle

  • 13 Şubat 2021’den önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve
  • Beyanname ekinde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşya için,

geriye dönük olarak eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün olacak.

İlaveten, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi tarafından elektronik beyanı yapılan posta gönderileri için, çıkış bildirimlerinin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği düzenlendi. Bu kapsamda, elektronik beyan süreçlerinin tamamlanmasına ilişkin posta gönderilerinin çıkışında yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sonuç

Getirilen yeni düzenleme ile 13 Şubat 2021 tarihinden önce gümrük beyannamesi tescil edilen ancak menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulamayan mallar için bu belgelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar sunulabilmesi olanağı getirildi; posta idaresine çıkış bildirimi sunma yetkisi verildi.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.