Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Uygulanan KDV’den İstisna Konut ve İşyeri Teslimlerine İlişkin Satış Yasağı Süresi Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Gayrimenkul Hukuku
Genel

7394 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’da öngörülen düzenlemelerden biri de belli durumlarda yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına uygulanan katma değer vergisi (“KDV”) istisnasına ilişkin satış yasağı süresinde değişiklik yapılmasıdır.

Kanun ne diyor?

Kanun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (“KDV Kanunu”) birtakım değişiklikler öngörmektedir. Bu değişikliklerden biri de konut ve işyeri satışlarında yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına uygulanabilecek KDV istisnasına ilişkindir.

KDV Kanunu uyarınca, konut veya iş yerlerinin ilk tesliminde satış bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yabancılara ve 6 aydan fazla süre yurt dışında mukim Türk vatandaşlarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Bu istisnadan yararlanarak konut ve işyeri teslim alan kişilerin değişiklik öncesi bu gayrimenkulleri istisnaya ilişkin herhangi mali yüke katlanmaksızın tapu tescil tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra satışa konu etmeleri mümkün iken, değişiklikle birlikte bu süre 3 yıla çıkartıldı.

Buna göre, satışın tapu tescil tarihinden itibaren 3 yıl içinde gerçekleşmesi durumunda, zamanında alınmayan KDV tecil faizi ile birlikte devri gerçekleştiren tarafından ödenecektir.

Değişikliğin yürürlük tarihi ise 1 Mayıs 2022’dir.

Sonuç:

KDV istisnası kapsamında konut ve işyeri satın alan kişilere uygulanan satış/devir yasağının süresinin 1 yıldan 3 yıla arttırılması, bu istisnanın cazibesini azaltmakla beraber KDV istisnasının uygulamada suiistimal edilmesinin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Benzer içerikler