Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TÜRKPATENT Nezdinde Adres Değişikliği, Unvan Değişikliği ve Nev’i Değişikliği İşlemlerinin Uygulamasına İlişkin Yenilikler Getirildi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT“) nezdindeki hak sahiplerine “müşteri numarası” adı altında 7 haneli bir numara atanmaktadır. Müşteri numarası, bu numara ile yapılan aramalarda, ilgili sınai hak türüne göre söz konusu hak sahibi adına kayıtlı tüm tescil ve başvuruların listelenmesini sağlamaktadır. TÜRKPATENT, resmi internet sitesi üzerinden, “müşteri numarası” isminin “kişi numarası” olarak değiştirildiğini ve adres değişikliği, unvan değişikliği ve nev’i değişikliği işlemlerine ilişkin bazı güncellemeleri duyurdu (“Duyuru“). Bu kapsamda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin TÜRKPATENT Elektronik Başvuru Sistemi (“EPATS“) üzerinden yapacakları işlemlerde dikkat etmeleri gereken bazı noktalar ortaya konulmuştur.

Duyuru Ne Getiriyor?

  • Kişi Numaraları

TÜRKPATENT tarafından yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerinin TÜRKPATENT veri tabanına kaydedilmesi ve işlem süreçlerinde kullanılması için verilen, daha önce “müşteri numarası” olarak ifade edilen 7 haneli numaranın bundan sonraki süreçte “kişi numarası” olarak adlandırılması öngörülmüştür.

Bu kapsamda EPATS üzerinden yapılacak işlemlerde kişi numarasının kullanılması kararlaştırılmıştır. Yerli gerçek ve tüzel kişiler için yapılacak işlemlerde ise gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası ve tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarasının kullanılmaya devam edileceği duyurulmuştur.

  • Adres Değişikliği İşlemleri

EPATS üzerinden yapılacak işlemlerde yerli gerçek ve tüzel kişiler için artık adres bilgisinin istenmeyeceği duyurulmuştur. TÜRKPATENT tarafından yapılan bildirimlerin tümünün elektronik ortamda yapılması hedeflenmiş ve gerektiği hallerde bildirimlerin kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (“MERNIS“) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (“MERSIS“) belirtilen adreslerine yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, EPATS üzerinde yer alan adres değişikliği işlemi yerli gerçek ve tüzel kişiler için kaldırılmıştır.

  • Unvan Değişikliği İşlemleri

Yerli gerçek ve tüzel kişiler adına yapılan unvan değişikliği taleplerinin MERNIS ve MERSIS sistemleri üzerinden kontrol edilerek bu unvan değişikliklerinin TÜRKPATENT tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına yapılan unvan değişikliği taleplerinde ise, taleple birlikte sunulan belge TÜRKPATENT tarafından kontrol edileceğinden, işlemlerin TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilmesi ve gerekli bilgilendirmenin talep sahiplerine yapılması kararlaştırılmıştır.

  • Nev’i Değişikliği İşlemleri

Yerli ve yabancı tüzel kişiler için yapılan nev’i değişikliği taleplerinde, taleple birlikte sunulan belge TÜRKPATENT tarafından kontrol edileceğinden işlemlerin TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilmesi ve gerekli bilgilendirmenin talep sahiplerine yapılması kararlaştırılmıştır.

Sonuç

TÜRKPATENT bir süredir yaptığı olumlu uygulama değişiklikleri ile belge yükünü en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar ile teknolojinin imkanlarından da yararlanarak hızlı ve verimli çalışma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Şimdi ise EPATS üzerinden yapılacak adres değişikliği, unvan değişikliği, tür değişikliği gibi işlemlerde süreçlerin kısaltılması ve kolaylaştırılması amaçlanmakta ve güven esasına dayalı bir sistem hedeflenmektedir.