Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

     Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi (“Yeni Kanun“). Yeni Kanun’un taslağı ile ilgili olarak buradan ulaşabileceğiniz hukuk bültenimizde kısa bir bilgi vermiştik. Yeni Kanun kapsamındaki elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemelere ilişkin önemli detaylar ise aşağıda özetlenmektedir.

Yeni Kanun neleri düzenliyor?

Yeni Kanun elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili kapsamlı düzenlemeler öngörüyor:

 • Şarj istasyonları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (“EPDK”) bir “şarj ağı işletmeci lisansı” alınması gerekecektir.
 • Şarj ağı işletmeci lisansı verildikten sonra, lisans sahipleri şarj istasyonlarını yönetmek için bir şarj ağı kurabilecek; ayrıca ruhsatlarında belirtilen bölgede şarj istasyonları kurup ve işletebileceklerdir. Lisans sahipleri ayrıca lisans sahibi adına şarj istasyonları kurulması ve işletilmesi için üçüncü kişilere sertifika verebilir.
 • Lisans sahipleri, elektrikli araç sahipleri ile sadakat sözleşmesi (araç sahiplerinin belirli avantajlar ile şarj hizmetleri satın alabilecekleri sözleşmeler) yapma hakkına sahip olacaktır.
 • Lisans sahipleri ayrıca:
  • Mücbir sebepler ve diğer istisnai durumlar dışında kaliteli, sürekli ve kesintisiz hizmet sunma,
  • Elektrikli araçların tamamına (ayrım yapmaksızın) şarj hizmeti verilmesi,
  • Kullanıcılardan ücretlendirme dışında herhangi bir ek ücret talep etmeme,
  • Sistemi ilgili kamu kurumlarının denetimine açık tutma,
  • Şarj istasyonlarının gerçek zamanlı izlenmesi için EPDK tarafından kurulacak ücretsiz erişim platformu ile entegrasyonun sağlanması ve
  • Dağıtım şirketleri ile yapılacak bağlantı ve sistem kullanım sözleşmelerine uygun olarak (kendisi veya sertifikalı işletmeci tarafından işletilen) şarj istasyonlarının işletilmesi yükümlülüklerini üstlenirler.
 • Lisans sahipleri, uygulayacakları fiyatları rekabet kuralları ve EPDK’nın yetkileri sınırında belirleyecektir. EPDK, piyasada ücretlendirme hizmetlerinin rekabetini veya sürekliliğini bozabilecek veya kısıtlayabilecek bazı faaliyetlerin bulunduğunu tespit etmesi halinde bölgesel veya ulusal asgari ve azami fiyat limitlerini belirlemeye yetkili olacaktır. Lisans sahibi, fiyatları dijital platformlarda ve şarj istasyonunda duyurmalıdır.
 • EPDK, zorunlu şarj istasyonu kurulması için arazi tahsis işlemlerini yapacak ve bu kapsamdaki ilgili arazileri gerektiğinde kamulaştıracaktır. Arazinin kullanımı için ödenecek ücret ve harçlardan lisans sahipleri sorumlu olacaktır.
 • Mevcut şarj istasyonu sahiplerinin, Yeni Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden dört ay içinde EPDK’dan şarj şebekesi işletmeciliği lisansı almaları gerekecektir.

Sonuç

Yeni Kanun, elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin şartları ortaya koymaktadır ve bu şartların uygulanmasına ilişkin detaylar, Yeni Kanun’un yürürlüğe girmesini takip eden üç ay içinde EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. Yönetmeliğin de yayınlanmasının ardından Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu sayısının hızla artması beklenmektedir.