Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Reklamlara Yönelik Kılavuz Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

     Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu 5 Mayıs 2021 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz (“Kılavuz“) yayımladı. Kılavuz ile Sosyal Medya Etkileyicileri (“Etkileyiciler“) tarafından yapılan reklam faaliyetlerine ilişkin olarak, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları başta olmak üzere reklamcılık sektöründeki tüm paydaşlara yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Kılavuz, Etkileyiciler aracılığı ile yapılan reklamlara ilişkin temel ilkeleri düzenlemiştir. Buna göre Kılavuz uyarınca:

  • Sosyal medya üzerinde tıpkı diğer mecralarda olduğu gibi sesli, yazılı veya görüntülü her tür örtülü reklam yasaklanmıştır.
  • Reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydaların sağlandığı paylaşımlarda, Etkileyici bunu ilgili etiketlerle belirtmelidir.
  • Etkileyiciler tarafından yapılan reklam, diğer içerikten açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Tüketiciler Etkileyici tarafından sosyal medya üzerinden yapılan iletişimin ticari amaç içerdiğini ilk bakışta anlayabilmelidir

Kılavuz, bu amaçları gerçekleştirebilmek adına sosyal medya platformu üzerinde yapılan iletişimi dört farklı gruba ayrılmaktadır:

  • Video paylaşımı yapılan platformlar
  • Fotoğraf ve mesaj paylaşımı yapılan platformlar
  • Podcast paylaşımı yapılan platformlar
  • İçeriğin kısa bir süre görüntülenebildiği platformlar

Kılavuz her bir platform türü özelinde reklam verilirken uyulması gereken kuralları düzenlemektedir.

Tüm kuralların ortak yanı “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Reklam” ya da “#Tanıtım” gibi çeşitli etiketlerin kullanılması suretiyle söz konusu iletişimin reklam içerdiğini ortaya koymaktır.

Kılavuz Reklam veren, reklam ajansı ve Etkileyiciler’in yükümlülüklerini ayrı ayrı düzenlemiştir ve her biri ayrı ayrı Kılavuz’daki düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

İlaveten reklam veren, Etkileyici’yi Kılavuz; Kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri doğrultusunda bilgilendirmeli ve söz konusu yükümlülüklere uymasını istemelidir. Kılavuz’da yer verilen yükümlülüklerin ihlali Kanun uyarınca idari para cezası veya durdurma kararı gibi yaptırımlara sebep olmaktadır.

Sonuç

Kılavuz çevrimiçi reklam sektöründe önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Reklam verenler, reklam ajansları ve Etkileyiciler Kılavuz’u dikkatle incelemeli ve Etkileyiciler tarafından yapılan reklamlarda her biri Kılavuz’a azami uyum sağlamalıdır.