Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TİTCK Değer Aktarımına İlişkin Yeni Duyuru Yayımladı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sağlık Hukuku
Sağlık ve Yaşam Bilimleri

     Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“) COVID-19 kısıtlamaları çerçevesinde ertelenen ya da iptal edilen bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları ile sağlık kurumlarına/kuruluşlarına yapılan bağışlara ait değer aktarımına ilişkin 7 Mayıs 2021 tarihinde bir duyuru yayımladı. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ruhsat/izin sahiplerinin sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşa parasal değeri brüt asgari ücretin %10’unu aşan bir değerin aktarımlarını Kurum’a bildirmekle yükümlüdür. TİTCK, 20 Mart 2021 tarihinden önce destek başvurusu yapılan ve ön onay alınmış olan ancak COVID-19 tedbirleri nedeniyle iptal edilen veya ertelenen kısmen/tamamen ödemesi yapılmış etkinliklere ilişkin değer aktarımları ile sağlık kuruluşlarına yapılan bağışlara ait değer aktarımlarının nasıl yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Kurum’un duyurusu uyarınca değer aktarımına ilişkin bildirimlerin aşağıdaki gibi yapılması gerekmektedir:

  • Ön onay aldığı halde iptal edilen veya ertelenen bilimsel toplantılar veya ürün tanıtım toplantıları sağlık meslek mensupları için yapılan ödemeler (kayıt, konaklama, ulaşım vb.) sağlık meslek mensubuna yapılan değer aktarımı olarak, diğer ödemeler ise sağlık kurumuna yapılan değer aktarımı olarak bildirilir.
  • İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan bağışlar, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan değer aktarımı olarak; İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmesi doğrultusunda o ilin sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunan merkeze (kamu/üniversite/özel hastane, laboratuvarı, eczane) yapılan bağışlar ise bağışın yapıldığı sağlık kurumuna yapılan değer aktarımı olarak bildirilir.
  • Ruhsat/izin sahiplerinin bağlı bulundukları dernek/sendika aracılığıyla sağlık hizmeti sunan merkeze yapılan bağışlar, derneğe/sendikaya yapılan değer aktarımı olarak bildirilir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu kapsamda yapılan bağışlara ilişkin ruhsat/izin sahiplerinin üyesi bulundukları Dernek/Sendikalar tarafından duyurunun ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan liste Kurum’a bildirilir. Bildirim için son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.

Sonuç

TİTCK sağlık sektöründe faaliyet gösteren ruhsat/izin sahiplerine rehberlik etmeye devam ediyor. İlgili şirketler, Kurum’un duyurularını yakından takip etmeli ve değer aktarımlarına ilişkin mevzuatta yer alan yükümlülüklerini Kurum’un yönlendirmeleri doğrultusunda yerine getirmelidir.

Benzer içerikler