Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Kredi Kullandırım ve Erken Ödeme Ücretleri Güncellendi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

1 Mart 2021 tarih ve 31410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik“), bankalarca ticari müşterilerden talep edilebilecek kredi kullandırım ücretleri ve müşterilerin kredileri erken ödeme talebinde bulunması halinde talep edilebilecek ücretleri güncelledi.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Değişiklik uyarınca bankaların ticari müşterilerinden talep edebilecekleri kredi kullandırım ücretleri, kullandırılan kredinin %1,1’ini geçemeyecek. Bu oran daha önce %1 olarak belirlenmişti.
Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için istenebilecek azami erken ödeme ücreti aşağıdaki sınırlara tabi olacak:

  • Kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan ve Türk lirası cinsinden olan kredilerde, erken ödeme nedeniyle yapılacak gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapıldıktan sonra müşteri tarafından bankaya ödenen tutarın %2’si;
  • Kalan vadesi yirmi dört ayı aşan ve Türk lirası cinsinden olan kredilerde ise, %2’lik oran üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 ekleme yapılarak bulunacak tutar.Söz konusu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak. Örneğin bankalar, kalan vadesi 25 ay olan bir kredi için %3, kalan vadesi 49 ay olan bir kredi için ise %5 oranında erken ödeme ücreti talep edebilecek.
  • Bankalar döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücreti bir puan artırımlı olarak uygulayabilecek.

Sonuç

Değişiklik, bankaların ticari müşterilerden talep edebilecekleri kredi kullandırım ve erken ödeme ücretlerinin tavanını artırmış oldu.