Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözümü Mevzuatında Değişiklik Önerisi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

            Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK“) 10.08.2021 tarihli ve 2021/İK-BTD/220 sayılı kararı ile İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde (“Tebliğ“) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ“) yayımlandı. Söz konusu Taslak Tebliğ 15 gün boyunca kamuoyu görüşünün alınmasını teminen BTK’nın internet sitesinde yayımlanmaya devam edecek. Taslak Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Taslak Tebliğ uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları’nın (“UÇHS“) faaliyetlerine yönelik birtakım yeniliklerin getirilmesi öngörülmektedir. Buna göre gerekli şartları taşıdığı tespit edilen UÇHS’nin faaliyette bulunabilmesi için faaliyet belgesi düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca UÇHS bünyesinde yer alacak hakemlerin belirli fakülte veya yüksekokullardan veya ya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtdışındaki kurumlardan mezun olma şartı kaldırılarak, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtdışındaki kurumlardan mezun olmak kriterinin yeterli kabul edilmesi öngörülmektedir.

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesindeki ücretlere yönelik olarak ise, UÇHS ücretinin iadesinin UÇHS’nin takdirinde olduğuna ilişkin düzenleme kaldırılacaktır. Ek olarak, süreç sonunda haksız bulunan tarafın, karşı tarafın UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını ödeyeceğine dair düzenlemenin de Tebliğ’den çıkarılması öngörülmektedir.

İlaveten, UÇHS faaliyetlerini denetimi sırasında Tebliğ hükümlerine aykırılık tespit etmesi halinde BTK’ya herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ilgili UÇHS’nin faaliyetine doğrudan son verme yetkisinin verilmesi düzenlenmektedir. Bu doğrultuda faaliyetine son verilen UÇHS’nin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerinin akıbeti BTK’nın vereceği karar doğrultusunda (i) aynı UÇHS tarafından karara bağlanabilir; (ii) farklı bir UÇHS’ye aktarılabilir veya (iii) ödenmiş hakem ücretleri iade edilerek sonlandırılmasına karar verilebilir. Benzer şekilde UÇHS de en az bir ay önceden BTK’ya haber vermek ve yürüttüğü süreçleri karara bağlamak suretiyle faaliyetine son verebilecektir. UÇHS’ler faaliyetlerine son vermelerinin veya BTK tarafından son verilmek durumunda kalınmasının sebep olduğu zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

Asgari bir UÇHS’nin bulunmaması halinde BTK tarafından belirlenen tarafça İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde düzenlenen alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması işletilecektir. Söz konusu taraf Tebliğ’de UÇHS için düzenlenen tüm yükümlülüklere tabi olacaktır. İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne ilişkin hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması, TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adlarından yalnızca yenileme işlemi yapılanlar için uygulanacaktır.

UÇHS Başvuru Formu, bu alanda planlanan tüm değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

Sonuç

Söz konusu Taslak Tebliğ, UÇHS faaliyetlerine yönelik esaslı değişiklikler öngörmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler 25.08.2021 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan Taslak Tebliğ’i inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda görüş sunabilirler.

Benzer içerikler