Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Sigorta Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında bazı mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu mükelleflerin 2020 yılına ait Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait sigorta primlerinin ödeme süreleri ertelenmişti.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2 Nisan 2020 tarihinde bir duyuru yayınlayarak sigorta prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin açıklık kavuşturmak için bilgilendirme yapmıştır.

Ertelemeden Hangi Sektörler ve Mükellefler Faydalanıyor?

Bu düzenlemeden genel itibariyle;

(i) COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen ve alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii gibi bazı sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler ve İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait iş yerlerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenler,

(ii) Ayrıca ana faaliyet alanları itibariyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları

diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, Bağ-Kur sigortalısı olanlar faydalanabilir.

Hangi Tarihe Ertelendi?

Buna göre, yukarıda örnek kabilinde sayılan mükelleflerin,

(i) 2020 Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 2 Kasım 2020 tarihine,
(ii) 2020 Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30 Kasım 2020 tarihine,
(iii) 2020 Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Sonuç

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, bazı mükellefler için sigorta primlerinin ertelenmesine ilişkin detaylar bu duyuru ile belirlenmiş ve açıklığa kavuşmuştur.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.