Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

RTÜK’ün ses seviyesine ilişkin yeni duyurusu ne getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) 2 Ekim 2021 tarihinde televizyon programlarının ardından reklamlar gibi ticari iletişim yayınlarına geçiş yapıldığında ses seviyesinin arttırılmasına ilişkin duyurusunu yayımlamıştır. RTÜK duyuruda, ticari iletişim yayınlarının diğer yayınlar ile aynı ses düzeyinde olması gerektiğini belirtmiştir.

Yeni gelişme

RTÜK, 2 Ekim 2021 tarihinde ticari iletişim yayınlarının ses seviyelerine ilişkin kamuoyu duyurusunu yayımladı. Bahsi geçen duyuruda RTÜK, ticari iletişim yayınlarının diğer yayınlar ile aynı ses seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru neyi kapsıyor?

RTÜK, ticari iletişim yayınları ile diğer yayınlar arasındaki ses düzeyinin aynı olup olmadığını Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ile düzenli olarak takip ettiğini belirtmiş ve yaptığı analizler sonucunda bazı medya hizmet sağlayıcılarının ticari iletişim yayınlarına geçiş yaptığında ses seviyelerini yükselttiğini tespit etmiştir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır ve Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge’de de aynı yükümlülük yeniden belirtilmiştir. RTÜK, duyurusunda ilgili düzenlemeyi ve uyulması gereken ses seviyelerini de yayınlamıştır.

İlgili düzenlemeler ışığında, RTÜK, medya hizmet sağlayıcılarının ticari iletişim yayınları ile diğer yayınların aynı ses seviyesinde olması için gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde, medya hizmet sağlayıcılarına ilişkin yasal işlemlerin başlatılabileceğini belirtmiştir.

Sonuç

RTÜK’ün duyurusu kapsamında, medya hizmet sağlayıcılarının ticari iletişim yayınlarının ses seviyelerini mevzuata uyumlu bir seviyede tutması ve buna ilişkin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.