Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargı Reformu Birinci Paketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) yayımlandı. Kanun’da yer alan değişiklikler bilgi teknolojileri ve iletişim hukuku açısından da önem arz etmektedir.

Ne Değişecek?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar

Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanunun” (“İnternet Kanunu”) 8. maddesinde aşağıda listelenen değişiklikler yapıldı.

  • 8. madde uyarınca, madde metninde sayılan suçların oluştuğu hususunda yeterli şüphenin bulunması halinde ilgili yayınlara yönelik erişim engeli kararı verilebilmekteydi. Değişiklik öncesinde, 8. madde uyarınca verilen erişim engeli kararlarının ilgili internet sitesinin tümüne yönelik etki doğurmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmamakta, ancak pratikte bu madde temelinde verilen erişimin engellenmesi kararları tüm sitenin erişime engellenmesi yönünde verilebilmekteydi. Yeni eklenen 17. fıkra uyarınca, verilen erişim engeli kararları ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak verilecek; ancak teknik olarak bu yöntemle erişim engeli uygulanamadığı takdirde internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli kararı tahsis edilebilecektir. Bu değişiklikle birlikte 8. madde kapsamında verilen erişim engeli kararlarının verilme usulüne dair izlenecek yol netleştirilmiştir.
  • 8. maddede yapılan diğer değişiklikler uyarınca, erişimin engellenmesi tedbirine konu internet adresi hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi halinde ilgili karar, karara konu internet adresi de belirtilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (“Kurum“) bildirilecek. Hükmün daha önceki metninde Kurum’a bildirim yükümlülüğü bulunmadığı için takipsizlik ya da beraat kararı verilen savcılık dosyası kapsamında erişime engellenen web siteleri erişime engelli kalabilmekteydi. Bu vesileyle Kurum’un, hükümsüz kalan erişimin engellenmesi kararları hakkında etkili bir şekilde bilgilendirilmesi ve bu hususta gerekli işlemleri yapabilmesi kolaylaştırıldı.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi ve Ele Geçirilmesi Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu da yeni bir fıkra eklenmek suretiyle değiştirildi. 136. maddeye eklenen ikinci fıkra ile çocukların cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarının mağdurlarının ifadelerinde yer alan beyan ve görüntülerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi halinde cezanın bir kat artırılması öngörüldü.

Sonuç

Kanun’la getirilen değişiklikler hem internet ortamında yayın yapan kuruluşları hem de Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kişisel verilere ilişkin suç hükümlerini ilgilendirdiğinden bilgi teknolojileri ve iletişim hukuku açısından geniş bir etki alanı bulunmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörlerden pek çok şirketin söz konusu düzenlemeleri dikkatle ele alması ve gerekli adımları atması gerekmektedir.