Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gümrük Kontrellerinde Yapay Zeka Dönemi

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 22 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Tarama Ağı Projesi’ni duyurdu. Proje kapsamında kurulacak teknik altyapı ile gümrükten geçecek araç ve yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları yapay zeka teknolojileri vasıtasıyla otomatik olarak tespit edilebilecek.

Ne Değişecek?

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan tüm araç ve konteynerlerin analizi fiziksel müdahaleye gerek duyulmaksızın X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sistemi ile yapılacak. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç ve yükün içerisindeki belirli özelliklere sahip yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak tanımlanabilecek.

Kurulacak teknik altyapı ile gümrük kontrolleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. X-Ray Tarama sistemleri üzerinden toplanan veriler Bakanlık’ın Komuta Kontrol Merkezi’nde toplanarak kontrol süreçleri merkezi şekilde yürütülecek. Bu sayede eşyaların ülkeye kayıt dışı giriş ve çıkışları tespit edilecek ve transit geçen eşyaların vergileri ödenmeksizin yurt içinde bırakılması engellenecek.

Tarama sistemleri vasıtasıyla üretilen veriler, komşu ülke gümrük idareleri ile paylaşılacak, böylece aynı aracın tekrar taranmasının önüne geçilmesi sağlanacak. Bu sayede Bakanlık, ülkeler arasında hızlı bir lojistik geçiş koridoru oluşturmayı planlıyor.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor. Tarama Ağı Projesi kapsamında kurulacak teknik altyapı ile gümrük kontrol süreçlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Benzer içerikler